Lojistik

Meslek Yüksekokulumuzda Lojistik Programı pasif durumdadır.

LOJİSTİK PROGRAMI

Kuruluşu ve Gelişimi

Lojistik Programı 2012/2013 Eğitim ve Öğretim yılında Altıntaş Meslek Yüksekokulu’nun Sosyal Programlar Bölümüne katılmıştır.

Programın Amacı

Lojistik programın amacı; lojistik sektörünün ihtiyaç duyduğu mesleki bilgi ve becerilere sahip, etik ilkelere saygılı, yerel ve uluslararası çalışan tüm kuruluşların üretim, depolama, nakliye, pazarlama bölümlerinde, kargo ve nakliye firmalarında dış ticaretin yoğun olduğu büyük illerde kamu sektörünün gümrük, liman işletmeciliği bölümlerinde çalışabilecek; ithalat-ihracat uzmanı, dış ticaret elemanı, satın alma uzmanı ve/veya satış temsilcisi (iç-dış piyasa), pazarlama elemanı olarak görev yapabilecek elemanlar yetiştirmektir.

Programın Hedefleri

Temel Lojistik kavram ve sorunlarına ilişkin bilgileri tarihsel ve sistematik çerçevede edinmiş olan, Lojistik alanındaki ulusal ve uluslararası araştırmaları, yeni yönelimleri ve tartışmaları izleyen, alanında edindiği bilgileri ilgili alanlardaki sorunları açıklamada, yorumlamada ve bu sorunlara çözüm önerileri getirmede kullanabilen, bireysel çalışmalar ve ekip çalışmaları yapma yoluyla sorumluluk alabilen, özenli, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerine sahip yenilikçi düşüncelere açık, çağın sorunlarını görebilen ve tartışabilen; bu sorunlar çerçevesinde çözümler üretebilen; inisiyatif kullanabilen, ülkenin ve dünyanın geleceği konusunda sorumluluk alabilen, düşüncesini doğru, açık ve anlaşılır bir anlatımla sözlü ve yazılı olarak aktarabilen, etik değer bilgisine sahip, insan haklarını koruma ve geliştirme bilinci taşıyan lojistikçiler yetiştirmektir.

Programın Kapsamı

Satın alma, nakliye (kara, hava, deniz, demiryolu), gümrük, sigorta, depolama, tedarikçi sipariş izleme, talep tahminleri, envanter yönetimi, lojistik bilgi sistemi, yedek parça desteği, dağıtım, iade işlemleri, üretime malzeme verme, katma değerli işlemler (etiketleme, fiyat-barkod, paketleme, birleştirme-ayırma, müşteri taleplerine göre ürün hazırlama vs.), rota planlaması ve araç optimizasyonu ile sevkiyat (yükleme ve varış zamanı planlama) gibi lojistik ile eş anlamlı hale gelmiş konularda mezunlarımızın donanımlı olması hedef alınmaktadır.

Lojistik elemanı olmak isteyenler, seçtikleri mesleği kazandıracak olan eğitimi başarı ile tamamlamaları durumunda, yeterlik sınavına girmek için eğitim ön şartını yerine getirmiş olmakta, sınavı başardıklarında ise, yönetim kademelerinin belirlediği kurallar içinde göreve başlayarak mesleklerinde yükselmektedirler. Lojistik elemanları, genellikle fabrika ve depoları, iş yeri ortamı, araç yükleme-boşaltma alanı gibi açık ve kapalı ortamlarda çalışmaktadırlar. Çalışma ortamı, yükleme yapılacak araçların fiziksel kontrolü, depolarda mal giriş ve çıkışlarının sistemli bir şekilde sağlanması, belgelerin düzenlenmesi, malların hızlı, güvenli ve zamanında ulaşımının ve müşteri memnuniyetinin sağlanması (CRM) çalışmalarının yapıldığı farklı ortamlardır. Çalışma, ağırlıklı olarak ofis ortamında yapıldığından, ortam lojistik elemanı için rahat ve uygun olup, fabrika sahaları ve depo ortamlarında ise, iş güvenliği kurallarına uygun şekilde hareket edilmesi gerekmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları

Lojistik Programı mezunları, lojistik alanında faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşlarla, lojistik hizmeti veren ya da satın alan kurum ve kuruluşlarda kariyerlerini sürdürebilirler. Lojistik Programı öğrencileri sektörün öncü firmalarından gelen profesyonel öğretim görevlileri sayesinde teorik derslerin yanı sıra mesleğe ve sektöre ait pratik ve uygulamaya dayalı bilgiler de edinmekte, stajlarıyla eğitimlerini destekleyerek iş hayatına bir an önce atılabilmektedirler.

Programdan mezun öğrenciler üretim ve hizmet firmalarının lojistik, satın alma, tedarik zinciri, planlama, üretim ve pazarlama bölümlerinde; perakende işletmelerinde satın alma ve dağıtım bölümlerinde çalışabilecekleri gibi şirketlere dışarıdan destek sunan lojistik firmalarında da çalışabilecek, şirketler arasında aracılık rolleri üstlenip danışmanlık yapabilecek ya da kendi şirketlerini kurarak piyasaya bağımsız olarak girebileceklerdir. Ayrıca her türlü insan ve ürün taşımacılığı yapan hava, kara, deniz ve demiryolu firmalarında, havaalanlarında, limanlarda ve kargo işletmelerinde görev alabilme, lojistik konusunda danışmalık ve eğitim hizmeti veren kuruluşlarda, üniversite ve araştırma kurumlarının uygun bölümlerinde, Ulaştırma Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve belediye gibi kamu kurumlarında da çalışabilme alternatiflerine de sahip olabileceklerdir.

Dikey Geçiş Yapılabilen Fakülte/Bölüm

Dikey Geçiş sınavıyla; Lojistik Yönetimi, Ulaştırma ve Lojistik, Uluslararası Lojistik, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık bölümlerine geçiş yapabilmektedirler. Ayrıca Açık Öğretim Fakültesi İşletme ve İktisat Programlarına kayıt yaptırıp üçüncü sınıftan devam edebilmektedirler.


Bu Program Neden Tercih Edilmeli?

Avrasya'nın lojistik üssü olma konusunda büyük ilerlemeler gösteren ülkemiz, iyi derecede yabancı dil bilen, bilgisayar bilgisi yüksek, müşteri ilişkilerini en üst düzeyde yürütebilecek insan kaynağına ihtiyaç duymaktadır. Lojistik Programı'nın temel hedefi işletmelerin küresel faaliyetlerine destek sağlayacak nitelikli mezunlar vermektir. Diğer taraftan dış ticaret, gümrük, taşımacılık ve benzeri konulara hâkim insan gücünün mezun edilmesi öncelikleri arasındadır. Lojistik Programı, çok geniş bir çalışma sahasına sahiptir. Teknolojik gelişmeler, endüstriyel sektörlerde de üretim yöntemlerinin, idari ve mali yönetim anlayışının değişimine sebep olmuştur. Özellikle bilişim teknolojisindeki gelişmeler, işletmelerde birimler arası koordinasyonun etkin ve hızlı bir şekilde sağlanmasına olanak vermiştir. Ancak bu yeni teknolojinin endüstriye uygulanmasında, teknik ve sosyal birçok niteliğe sahip eleman ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Büyük kargo şirketlerinde önemli derecede istihdam olanağı bulunmaktadır. Ulaştırma ve Lojistik meslek elemanı, üretim, enerji ya da hizmet sektöründe eleman olarak her safhada çok önemli yerler almaktadır. Üretim elemanlarının (malzeme, üretim imkânları, insan) zamanında bir araya getirilmesi, üretimi yapılan ürünlerin son kullanıcıya ulaştırılması faaliyetleri içerisinde, bu bölüm mezunlarının istihdamında çok geniş imkânlar vardır. Çağın gerektirdiği bilgi ve beceriyi kazandırmak üzere hazırlanmış olan dersler, en son teknoloji ve teknikler kullanılarak, hem teorik ve hem de uygulamalı olarak verilmektedir.

Son Güncelleme Tarihi: