Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI

Programın Amacı

İşletmelerde muhasebe fonksiyonlarını kavrayıp, muhasebe  işlemlerinin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlayacak, iş hayatı  içinde yer alan muhasebe ve vergi uygulamalarını, gereksinimlerini ve  yeniliklerini kavrayabilecek, girişimci, analitik düşünme yeteneğine sahip meslek elemanları yetiştirmektir.

Programın Hedefleri

  • Finansal muhasebe bilgilerini öğrenip, finansal muhasebe ile  ilgi dönem içi ve dönem sonu işlemlerini teorik ve pratik olarak  uygulayabilen,  
  • İşletmenin temel kavramlarını, amaçlarını ve çevreyle olan  ilişkilerini, işletme fonksiyonlarını ve bunlar arasındaki ilişkileri  kavrayabilen ve iletişim bilgi ve becerilerini sağlayabilen,   
  • Türk Hukuk Sistemini ve işletmenin tabi olduğu ticarî  mevzuatı tanıyan,
  • Ticari hayatta kullanılan belgeleri tanıyıp kullanabilen,
  • Temel ekonomi ilke ve kavramlarına hâkim,  
  • Sosyal Güvenlik işlemlerini ve vergi hesaplamalarını yapan, muhasebe belgelerini  işleyip, beyanname düzenleyebilen,  
  • Maliyet ve Finans bilgilerini kavramış ve finansal tabloların  analizini yapabilen, bilgisayar ortamında bu analizleri düzenleyen ve  yorumlayabilen, 
  • Mesleki ve ticari alanda hesaplama işlemlerini yapabilen,   
  • Uygulamada yer alan muhasebe programlarını bilgisayar  ortamında öğrenip el becerisi ile kullanabilen,   
  • Sayısal verilerin elde edilmesi ve işlenmesi hakkında bilgi sahibi olan öğrenci yetiştirmektir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları

Program mezunları basta Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir ile Yeminli Mali Müşavir bürolarında yardımcı eleman olarak çalışmaktadırlar. Ayrıca mezunlar, bankalar, sigorta şirketleri ile turizm, inşaat ve endüstri isletmelerinde, muhasebe elemanı olarak çalışmaktadırlar. Mezun olan öğrencilerin çoğu piyasada is bulmaktadırlar. Öğrencilerin çoğu genellikle stajını yaptığı işyerlerinde kalmaları için teklif almakta ve devamlı olarak ise yerleşmektedirler.

Son zamanlarda muhasebecilik alanında bilgisayar paket programlarının yaygınlaştığı görülmekte ve bu oran giderek artmaktadır. Programımızda okuyan öğrencilerden yapılan bilgisayarlı muhasebe sınavlarından belirli bir puanı geçenlere bilgisayarlı muhasebe paket programı sertifikası verildiğinden piyasada kolaylıkla iş bulabilmektedir.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programından mezun olan öğrenciler özellikle yukarıda sayılan alanlarda istihdam edilmekle birlikte sadece bununla sınırlı kalmayıp tüm işletmelerin idari bölümlerinde de çalışabilmektedirler.

Dikey Geçiş Yapılabilen Fakülte/Bölüm

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Ekonomi
İktisat
İşletme
İşletme Bilgi Yönetimi
İşletme Enformatiği
İşletme-Ekonomi
Lojistik Yönetimi
Maliye
Muhasebe
Muhasebe Bilgi Sistemleri
Muhasebe ve Denetim
Muhasebe ve Finans Yönetimi
Muhasebe ve Finansal Yönetim
Uluslararası Finans
Uluslararası İşletme
Uluslararası İşletmecilik
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
Uluslararası Ticaret
Uluslararası Ticaret ve Finansman
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Bu Program Neden Tercih Edilmeli?

Bir işletme kurulurken her şeyden önce ilk yapılması gereken işletmede para ile ifade edilebilen tüm işlemlerin kaydedilmesi başka bir deyişle muhasebesinin tutulması gerekmektedir. Dolayısı ile muhasebe istisnasız kar amacı güden her işletmede hem kanunen hem de ekonomik olarak bir zorunluluktur. Muhasebenin alanının bu kadar geniş olması bu alanda çalışacak nitelikli eleman ihtiyacını da arttırmaktadır.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programı sektördeki nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılayacak kişileri yetiştirerek sektördeki bu boşluğu doldurmakta, dolayısı ile mali sektörde çalışmayı hedefleyen kişilerin tercih nedeni olmaktadır.

Son Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2019, Perşembe