Çevre Sağlığı Görevleri ve Su Numunesi Alımı Etkinliği

Çevre Sağlığı Görevleri ve Su Numunesi Alımı Etkinliği

26.04.2018 Perşembe günü meslek yüksekokulumuzu Altıntaş Toplum Sağlığı Merkezinden Çevre Sağlığı teknisyeni olarak görev yapan Damla KAYA OYMAK ziyaret ettiler. Öğrencilerimize sahada yaptıkları toplum sağlığını ilgilendiren çalışmalar hakkında ve gelecekte de öğrencilerimizin iş sahasını oluşturabilecek konularla ilgili bir sunum yaptılar. Öğrencilerimize su numunesi alımı ile ilgili genel bilgiler, alım sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar, suyun laboratuvara ulaştırılması ile ilgili bilgiler ve biyosidaller konusunda bilgi vermiştir.

Ayrıca okulumuz laboratuvarında uygulamalı bir şekilde sudan bakteriyolojik ve kimyasal numunelerin nasıl alınacağını, komperatör cihazını kullanarak sularda klor ölçümünün nasıl yapılacağını göstermiştir.

Son Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2018, Cuma