Yönetim Alt Çalışma Grubu

T.C.

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

ALTINTAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU

YÖNETİM ALT ÇALIŞMA GURUBU

Başkan

Öğr. Gör. Dr. Sevcan FIRIN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Saadet ÇELİKÖZLÜ

Üye

Öğr. Gör. Meryem USLU

 

TOPLANTI TUTANAKLARI

1 No.lu Toplantı Tutanağı - Şubat 2019

TIKLAYINIZ

1 No.lu Toplantı Tutanağı - Şubat 2019

TIKLAYINIZ

Son Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2020, Cuma