Gıda Teknolojisi

GIDA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

Kuruluşu ve Gelişimi

Gıda Teknolojisi programı, Altıntaş Meslek Yüksekokulunda 2000-2001 Eğitim ve Öğretim yılında  açılmıştır.

Program Sorumlusu:

Öğretim Görevlisi Neslihan ORDU

Programın Amacı

Gıda teknolojisi programı; gıda hammaddesi işleyen küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerde üretim biriminin kalite kontrol ve üretim departmanlarında yöneticilere yardımcı olacak, ara insan gücü yetiştirmeyi veya kendi adına işyeri açıp çalıştırabilecek uzman kişiler yetiştirmeyi amaçlayan 2 yıllık bir yüksek öğretim programıdır.

Programın Hedefleri

Gıda teknolojisi programı; bir işyerine bağlı ve/veya kendi adına, müşterilerin ya da gıda tüketicilerinin istek ve ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri belirleyip, onlara tanıtan, bu konuda onları bilgilendiren, müşteri tatmini gözeten, gıdanın temel ilkelerinde ve konularında uygulama odaklı bir eğitim gerçekleştirerek gelişen teknolojilere uyum sağlayabilen ön lisans derecesine sahip nitelikli ara eleman yetiştirmeyi hedeflemektedir. 

Programın Kapsamı

Gıda Teknolojisi programı öğrencileri gıdaların bileşimi, işlenmesi, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri, kalite kontrolü, gıda ile ilgili mevzuatları ve işletme kontrollerini teorik ve pratik olarak aldıktan sonra mezun olurlar. Bu doğrultuda öğrencilere, sektörün talep ve gelişmelerine cevap verecek şekilde gıda biliminde bilgili, imalat işlemlerinde becerili, gıda işleme makine ve ekipmanlarının bakımı ile onarımını yapabilecek, gıda yönetmelik ve mevzuatını uygulayabilecek, gıda laboratuarlarında kalite ve kontrol yapabilecek nitelikte teorik bilgi ve beceri verilir.

Gıda Teknikeri, özel sektör veya kamu kurumundaki görevi itibariyle üst düzey yönetici veya mühendis ile teknisyen arasında kendine yer edinir. Teknisyenden daha fazla teorik bilgi taşırken, mühendisten de daha fazla uygulama becerisine sahip bir ara teknik elemandır. Bu bilgi ve beceriye sahip bir tekniker, işletmelerde liderlik ve yöneticilik basamaklarında istihdam bulabilir.

Gıda teknolojisi programı mezunlarına Ön lisans diploması ve Gıda Teknikeri Meslek unvanı verilmektedir. Gıda teknikeri, alanında ön lisans düzeyinde öğretimini tamamlamış, işletmelerde ve laboratuarlarda mühendise karşı sorumlu veya mevzuata uygun şartlarda doğrudan sorumlu yöneticidir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları

Mezun öğrencilerimiz gıda sanayiinin her dalında gerek üretim gerekse laboratuvar bölümlerinde çalışabilmektedir. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Orman Bakanlığı Kontrol Laboratuarları, Hıfzısıhha Enstitüsü, Tariş, Belediyeler, İl Sağlık Müdürlükleri gibi kamu kuruluşlarında ve özel sektöre bağlı gıda endüstrisinde yönetim, üretim ve laboratuar alanlarında çalışabilmekte veya kendileri mandıra vb. işletmeler kurarak özel işyeri açabilmektedirler. Özellikle mezunlarımıza hazır yemek sektöründen ve gıda işleme fabrikalarından duyulan talepler gittikçe artmaktadır. Mezunlarımız pastane, süthane, mandıra ve fırın gibi küçük gıda işletmelerinde sorumlu yöneticilik de yapabilmektedirler. Ayrıca programımız mezunları, 60 beygirin altındaki motor gücüne sahip işletmelerde sorumlu yönetici olarak görev alabilmektedirler.

Meslek eğitimi süresince öğrenciler beceri eğitimi yaptıkları işletmede aylık olarak asgari ücretin % 30’ undan az olmamak üzere ücret alırlar. Eğitim gören adayların iş kazası, iş riski ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır. Bütün öğrenci haklarından yararlanır. Eğitim görülen işletmenin sağlayacağı sosyal olanaklardan faydalanır. Özel sektörde çalışanlar yeteneğine, işletmenin ücret politikasına göre asgari ücretten az olmamak üzere değişen miktarlarda ücret alırlar. Kamu sektöründe çalışanlar ise; lise mezunlarına göre bir üst derece ile göreve başlarlar ve asgari ücretin yaklaşık 2-3 katı civarında ücret almaktadırlar.

Dikey Geçiş Yapılabilen Fakülte/Bölüm

Dikey Geçiş sınavıyla; Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği, Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği, Beslenme ve Diyetetik, Biyokimya, Kimya, Gıda Mühendisliği ve Ziraat Fakültelerine geçiş yapabilmektedirler. Ayrıca Açık Öğretim Fakültesi İşletme ve İktisat Programlarına kayıt yaptırıp, bir yıl intibak programından sonra üçüncü sınıftan devam edebilmektedirler.

Bu Program Neden Tercih Edilmeli?

Tarım ve hayvancılığa dayalı ham maddeleri işleyen ve güvenli gıda üretimini sağlamak için çeşitli yönlerden gıda kontrol hizmetlerini gerçekleştirerek tüketime uygun gıda maddeleri üreten gıda sektörü; yaşam tarzlarında olan değişimler (hızlı nüfus artışı, zaman faktörünün önem kazanması ve gelir düzeyinin artması vb),  modernizasyon, yeni teknolojik ilerlemeler, ürünlerin çeşitliliğinin giderek artması gibi çeşitli faktörlerden dolayı sürekli gelişim içerisindedir. Bundan dolayı, Türkiye’de gıda sektörünün dış gelişmelere paralel olarak gelişmesi, kaliteli üretimin artması ve dış pazarda rekabet etmesi, çok hızlı olan bilimsel ve teknik gelişmelerin yakından izlenmesi, teknoloji transferi, çeşitli ve kaliteli ürünlerin üretimi gibi zorunlulukları doğurmaktadır. 

Gıda işlemenin amaçlarından birisi çeşitlilik, hazırlama ve kullanım kolaylığı olan değişik gıda seçeneklerinin tüketiciye sunulması, bu gerçekleştirilirken de gıdaların besin değerlerinin korunması ve arttırılmasının göz önünde bulundurulması ile diğer kalite kontrol işlevlerinin sağlanmasıdır. Tüketici sağlığının korunması ve kaliteli, güvenilir gıda üretiminde kalite kontrol ve analizleri büyük öneme sahiptir.

Gıdalarda kalite kontrol hammaddeden başlayarak tüketiciye ulasana değin devam etmektedir. Ülkemiz ve bulunduğumuz bölge gıda hammaddeleri açısından oldukça zengin aynı zamanda gıda taşımacılığının yapıldığı yol üzerinde yer alan bir bölgedir.

Ülkemizdeki gıda sektörünün problemlerini çözmek ve dünya ölçeğinde hak edilen yere gelmek için gıda sektöründe “Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname” ISO (Uluslararası Standart Organizasyonu) ve HACCP (Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları) gibi kalite sistemleri uygulanmakla birlikte, sektörle ilgili olarak “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği”, “Gıda Üretim ve Satış Yerleri Hakkındaki Yönetmelik”, AB Gıda Mevzuatı gibi ulusal ve uluslararası yasalar, tebliğler ve yönetmelikler de bulunmaktadır.

Gıda sektöründe gıda kalite kontrol ve gıda işleme elemanları gibi mesleklerde gelişmelerin olacağı buna bağlı olarak da bu mesleklerde yetişmiş eleman ihtiyacının ortaya çıkacağı tahmin edilmektedir. Özellikle son yıllarda gıda güvenliği ve kalite yönetim sistemlerinin gittikçe önem kazanmasına bağlı olarak bu alanda bu programdan mezun olan öğrencilerin gelişmekte olan bu sektöre önemli katkıların olacağı düşünülmektedir.

 

GIDA LABORATUVARINDAN GÖRÜNTÜLER

Son Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2021, Cuma