Laboratuvar Teknolojisi

LABORATUVAR TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

Meslek Yüksekokulumuzda Laboratuvar Teknolojisi Programının normal öğretimi mevcuttur ve toplam kontenjanı 60 öğrencidir.

Kuruluşu

Laboratuvar Teknolojisi Programı 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında Altıntaş Meslek Yüksekokulunda açılmıştır.

Program Sorumlusu:

Dr. Öğr. Üyesi Elif AKSUN BAYKARA

Programın Amacı:

Bölümüyle ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, yeni sistemleri ve teknolojik yöntemleri özümseyebilen, yeni ürün geliştirme, üretimi ve kalite kontrolünü yapabilecek yeteneklere sahip, kalite güvence de dahil olmak üzere iş hazırlama, laboratuvar ve üretim birimlerinde görev alabilecek nitelikte teknik elemanlar yetiştirmektir. Bununla birlikte, laboratuvar tekniklerinin öğretilmesi, analizlerde kullanılacak alet ve cihazların tanıtılması ve laboratuvarda çalışma becerisinin kazandırılması hedeflenmektedir. Ayrıca; toprak, su, bitki, gıda, yem analizleri ve bitki koruma teknikleri ile ilgili yöntem belirleyebilecek, uygulamalı analiz yapabilecek ve yapılan analizleri değerlendirebilecek ara eleman yetiştirilmesi de amaçlanmaktadır.

Araştırmacı, üretmeyi seven, öz güven sahibi, etik kurallarına uyan, ilgili sektörlerin gelişimine katkı sağlayan, toplumda sosyo-kültürel hayata katkı sağlayan, yeterli teknik eğitim, bilgi ve becerisine sahip, teknolojik gelişmeleri takip eden nitelikli bireyler yetiştirmek.

Program Tanımı:

Program 2 yıllık eğitim veren önlisans programıdır. 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Her yarıyılda toplam 14 hafta ders işlenmektedir.

İstihdam Olanakları:

Laboratuar Teknolojisi programından mezun olan öğrenciler Laboratuarlarda tekniker olarak çalışabilmektedir. Mezunlar ayrıca Tarım ve Köyişleri Bakanlığında ve Bakanlığın laboratuar kısımlarında, Köy Hizmetleri, Devlet Su İşleri, Tarımsal Araştırma Enstitüleri, Tarım İl Kontrol Laboratuarları, Gıda Kontrol Laboratuarları, Atık Su Arıtma Tesisleri, Zirai Mücadele Enstitüleri, Toprak-su-bitki, gübre analizleri yapan laboratuvarlar, her türlü gıda, ilaç, tarımsal girdi üreten fabrikalar, belediye bünyesinde kurulan laboratuarlar, üniversitenin ilgili bölüm laboratuarlarında, yem fabrikaları laboratuarlarında gıda üzerine kurulan işletmelerde ve kendi kuracakları özel laboratuarlarda çalışabilmektedir.

Üst Derece Programlara Geçiş:

Program mezunları DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile YÖK ün öngördüğü ve aşağıda verilen lisans programlarına girip Lisans tamamlayabilecekleri gibi isterlerse ÖSYM nin yaptığı LYS sınavlarına da girerek, Üniversitelerin Ziraat, Gıda ve Su ürünleri Mühendisliklerini kazanmaları durumunda Ön Lisans ta aldıkları derslerin ciddi bir kısmını muafiyette kullanarak daha kısa sürede ve daha başarılı olarak bitirebilirler.

Laboratuvar Teknolojisi Programı DGS ile girilebilecek lisans programları:

 • Bitki Koruma
 • Bitkisel Üretim ve Teknolojileri
 • Biyoloji
 • Biyomühendislik
 • Biyoteknoloji
 • Genetik ve Biyomühendislik
 • Gıda Mühendisliği
 • Gıda Teknolojisi
 • Hemşirelik
 • Kimya
 • Moleküler Biyoloji ve Genetik
 • Organik Tarım İşletmeciliği
 • Tarımsal Yapılar ve Sulama
 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

T.C. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Altıntaş Meslek Yüksekokulu, Analiz Laboratuvarımız 50 kişilik kapasiteli olup, cam malzeme, kimyasal materyal ve cihaz bakımından oldukça donanımlıdır.

Laboratuvarımızın genel görünümü,

T.C. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Altıntaş Meslek Yüksekokulu Laboratuvar Teknolojisi kapsamında 50 kişilik kapasiteli cam malzeme, kimyasal materyal ve cihaz bakımından oldukça donanımlı bir laboratuvarımız bulunmaktadır. Laboratuvarımızda başta geniş spektrumlu UV spektrofotometre, mikroskop, stereo mikroskop, otoklav, rotary evaporatör, sterilizatör, saf su cihazı, kül fırını, Gerber santrifüjü, inkübatör, pHmetre, koloni sayım cihazı, nem tayin cihazı, hassas terazi, Compact santrifüj, vorteks, sıcak su banyosu, ısıtıcı, mantolu ısıtıcı, soxhlet aparatı, desikatör olmak üzere çeşitli kalitatif ve kantitatif analiz cihazları mecvuttur. Ayrıca laboratuvarımız 200’den fazla sarf ve kimyasal malzemesi ile su, gıda, toprak ve bitki analizleri yapılabilecek alt yapıya sahiptir.

  

 

 

Son Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2023, Çarşamba