İnsan Kaynakları Yönetimi

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ PROGRAMI

Kuruluşu

İnsan Kaynakları Yönetimi programı 2017-2018 Akademik yılında Altıntaş Meslek Yüksekokulu’nda öğrenci almak üzere açılmıştır.

Programın Amacı

21. yüzyıl iş dünyası bilgi, değişim, hız, rekabet ve uyum üstününe kuruludur ve bu iş dünyasının istihdam ettireceği çalışanlarından da beklentileri bu özellikleri içselleştirmeleri olmaktadır. Altıntaş Meslek Yüksekokulu İnsan Kaynakları Yönetimi Programının amacı, iş dünyasının beklentisi olan bu özelliklere sahip, çevresine uyum sağlayan, analiz yeteneğine sahip olan çalışanlar ve ara kademe yöneticiler yetiştirmektir. Böylelikle piyasanın isteklerine hızla cevap verebilecek, işletmelerin tüm faaliyetlerini bir bütün içinde görerek bunları verimli yürütebilecek, görev aldığı işletmelerde problemleri bir fırsat olarak değerlendirerek bu durumu işletme açısından bir üstünlüğe dönüştürebilecek öğrencileri sektörlere kazandırmaktır.

Programın Hedefleri

İnsan Kaynakları Yönetimi Programı önlisans seviyesinde eğitim verilen, yönetim-organizasyon alanında önder konumda bir bölüm olmakta ve işletmelere katkıda bulunacak kadroları yetiştirmeye yönelik eğitim vermektedir.

İnsan Kaynakları Yönetimi Programının hedefi, öğrencileri bu iki yıllık ön lisans dönemi sonunda yönetim, insan kaynakları, personel yönetimi ve diğer işletme fonksiyonları konusunda ön bilgiler ile donatarak; bun konularla ilgili bilgileri uygulayabilir düzeye getirmektir.

Programın Kapsamı

Altıntaş Meslek Yüksekokulu İnsan Kaynakları Yönetimi Programında öğrenciler, teorik bilgilerle donatılarak altyapı oluşturulmakta, akademik anlamda ve uygulamada yeterliliğe sahip kadrolar tarafından verilen dersler ile de öğrencilerin pratik hayatta, iş dünyasına bir uzman gözüyle bakabilmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca, 30 günlük zorunlu staj uygulaması, öğrencilerin çalışma ortamlarını tanıyıp, kendilerine uygun olanı seçmeleri açısından yönlendirici ve eğitici olmaktadır. Mezunlarımız yönetim, insan kaynakları, kariyer yönetimi, personel yönetimi departmanlarında görev alabilmekte ve destekleyici görev olarak da kurumun ilgili olabilecek diğer departmanlarında görev yapabilmektedirler.

İnsan Kaynakları Yönetimi Programı öğrencileri önlisans diploması almaya hak kazanarak “İnsan Kaynakları Meslek Elemanı” unvanına da sahip olabilmektedirler. Ayrıca öğrencilerimize eğitimleri sırasında girişimcilik ruhu da aşılanarak kendi işletmelerini kurabilecekleri inancı verilmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları

İnsan Kaynakları Meslek Elemanı unvanı ile mezun olacak öğrencilerimiz kamu kuruluşları, özel işletme ve sivil toplum örgütlerinin öncelikli olarak insan kaynakları yönetimi departmanlarında ve bununla beraber kalite yönetimi ve proje yönetimi gibi yetkinliklerinin uygun olduğu diğer departmanlarda istihdam imkânı bulacaklardır. Ayrıca lisans derecelerini tamamladıkları takdirde İnsan Kaynakları Yöneticisi ya da İnsan Kaynakları Uzmanı unvanlarını hak edebileceklerdir. Mezunlarımız ayrıca insan kaynakları ve istihdam politikaları alanlarında danışman veya araştırmacı olarak çalışabilecek, kendi danışmanlık ve eğitim şirketlerini kurabileceklerdir.

 

Son Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2019, Perşembe