Misyonuz ve Vizyonumuz

Amaçlar ve Hedefler

Akademik alanda itibarlı yüksek özgüvene sahip girişimciler ve yetenekli bir meslek edinilmenin ve hayata erken atılmanın ve lisansa devam etme imkanı vermektir.

Misyonumuz

Yüksekokulumuzun misyonu, güncel bilimsel veriler ışığında araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısına ve liderlik vasıflarına sahip, milli ve manevi değerlerine bağlı, pozitif enerji yayan, mesleki etiğe uygun davranan, mesleki ve teknik alanda ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü yetiştirmektir. Türkiye ekonomisi için büyük hayati öneme sahip olan, ekonomimizin ihtiyaç duyduğu iyi eğitimli, nitelikli personel yetiştirilmesini sağlayarak gençlerimizin hayata daha erken atılmasını ve Atatürk İlke ve İnkilaplarına bağlı kalarak Türk ekonomisinin ihtiyaç duyduğu meslek ara elemanın ve teknik elemanlarının yetiştirilmesini sağlamaktır. 

Vizyonumuz

Yüksekokulumuzun vizyonu, kaynakları ve imkanları en üst düzeyde kullanarak, yetiştirdiği örnek insanlar ve ürettiği projelerle ülke ekonomisine katkı sağlayan lider bir yüksekokul olmaktır.

Son Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2018, Çarşamba