Uluslararasılaşma Alt Çalışma Grubu

T.C.

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

ALTINTAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU

ULUSLARARASILAŞMA ALT ÇALIŞMA GURUBU

Başkan

Öğr. Gör. Nihal ÖZTOP

Üye

Öğr. Gör. Fatma ATEŞ

Üye

Öğr. Gör. Neslihan ORDU

 

TOPLANTI TUTANAKLARI

1 No.lu Toplantı Tutanağı - Şubat 2019

TIKLAYINIZ

2 No.lu Toplantı Tutanağı - Kasım 2019

TIKLAYINIZ

Son Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2019, Pazartesi