Toplumsal Katkı Alt Çalışma Grubu

T.C.

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

ALTINTAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU

TOPLUMSAL KATKI ALT ÇALIŞMA GURUBU

Başkan

 

Üye

 

Üye

 

 

TOPLANTI TUTANAKLARI

1 No.lu Toplantı Tutanağı

  

2 No'lu Toplantı Tutanağı

 

Son Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2022, Salı