Aday Öğrenci

Sevgili Aday Öğrencilerimiz;

Bu sayfa, Altıntaş Meslek Yüksekokuluna ilişkin genel bilgilere ve 2023 YKS tercih kılavuzunda yer alacak programlarımıza ilişkin bilgilere rahat bir şekilde ulaşabilmenizi sağlamak amacıyla oluşurulmuştur.

2023 YKS tercih döneminde, Altıntaş Meslek Yüksekokulunda yer alan programlardan herhangi birini tercih etmeyi düşünen siz değerli aday öğrencilerimizin, ihtiyaç duyabilecekleri çeşitli bilgilere yer vermeye ve ihtiyaç duyabileceğiniz daha ayrıntılı bilgilere ulaşbileceğiniz linklere yer vermeye özen gösterdik.

 PROGRAMLAR - KONTENJANLAR - BAŞARI SIRALAMALARI

Altıntaş Meslek Yüksekokulu

Kontenjan Sıralama Taban Puan

Gıda Kalite Kontrolü ve Analiz

32

1905780

230.66607

Gıda Teknolojisi

32

1877376

231.93574

Laboratuvar Teknolojisi

64

1205536

268.51286

Nüfus ve Vatandaşlık

42

1544478

248.27677

Posta Hizmetleri

54

2505041

206.02987

İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı

Altıntaş Meslek Yüksekokulunda, isteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık programı süresi, YKS Kılavuzlarında belirtilen öğretim sürelerine dahil değildir.

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık programına kayıt, eğitim-öğretim faaliyetleri ve sınavları; “KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ” ne göre yürütülmektedir.

Eğitim Modeli

Altıntaş Meslek Yüksekokulunda yer alan programlarda eğitim öğretimin normal süresi iki yıldır (dört yarıyıl). Azami eğitim-öğretim süreleri ise dört yıldır (sekiz yarıyıl). Yaz okulunda geçirilen süreler eğitim-öğretim süresinden ayılmaz. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfında geçirilen süreler, normal eğitim-öğretim sürelerinden sayılmaz. Öğrencilerin kayıt yenilememe nedeniyle kayıtsız olarak geçirdiği tüm yarıyıllar, değişim programları veya özel öğrenci kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar ve ders tekrarı yapılan yarıyıllar ise normal ve azami eğitim-öğretim süresine dâhildir.

Altıntaş Meslek Yüksekokulunda yer alan programlara kayıt olan öğrencilerin mezun olabilmeleri için, müfredatta yer alan tüm derslerin ve stajın, MU (Muaf), YT (Yeterli) veya başarılı harf notu ile tamamlanmış olması ve AGNO’su en az “2,00” olması gerekmektedir.

Eğitim-Öğretimin başlamasıyla birlikte, tüm detayların öğrencilerimizle paylaşılabilmesi amacıyla okulumuz konferans salonunda "Oryantasyon Programları" düzenlenmektedir. Düzenlenen oryantasyon programları, okulumuzun sosyal medya hesaplarında yeniden izlenebilecek şekilde yayınlanmaktadır.

Staj Uygulamaları

Altıntaş Meslek Yüksekokulunda yer alan programlara kayıt olan öğrencilerin mezuniyet koşullarını yerine getirmiş olması için “30 iş günü” staj yapmaları gerekmektedir. Öğrencilerin stajlarını yarıyıl tatillerinde yapmaları esastır. Öğrenciler stajlarını yurt içinde özel (ilgili staj komisyonunca uygun görülen) veya resmi kurum ve kuruluşlarda yapabilirler.

Meslek yüksekokulumuzda yer alan programlarda stajla ilgili işlemler; “KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİSTAJ YÖNERGESİ” ne göre yürütülmektedir.

Kıyafet ve Donanım Gereklilikleri

Altıntaş Meslek Yüksekokulunda yer alan Laboratuvar Teknolojisi, Gıda Teknolojisi ve Gıda Kalite Kontrol ve Analizi programlarında kayıtlı öğrencilerimizin, gerek okulumuz Laboratuvarında gerçekleştirilen uygulamalı derslerde, gerekse staj uygulamalarında; beyaz laboratuvar önlüğü, koruyucu şeffaf polimer gözlük, vinil/lateks/nitril eldiven kullanması gerekmektedir. Bu materyallerin temin edilmesi süreci, eğitim-öğretimin başlamasıyla birlikte, ilgili derslerin hocaları tarafından yapılacak yönlendirmelerle, öğrencilerin kendileri tarafından sağlanmaktadır.

Ücretler

Altıntaş Meslek Yüksekokulunda yer alan Laboratuvar Teknolojisi, Gıda Teknolojisi ve Gıda Kalite Kontrol ve Analizi programlarında kayıtlı öğrencilerimiz, Laboratuvar kapsamında işlenen derslerde kullanacakları sarf malzeme, araç ve gereçlerle ilgili herhangi bir ücret ödemeyeceklerdir.

Altıntaş Meslek Yüksekokulunda yer alan programlara yeni kayıt yaptıran birinci öğretim öğrencileri ve okudukları programın normal öğretim süreleri içerisinde yer alıp kayıt yenilemesi yaptıracak birinci öğretim öğrencileri, katkı payı ve öğrenim ücreti ödemeyeceklerdir.

Program İçerikleri

Altıntaş Meslek Yüksekokulunda yer alan programlara ilişkin bilgiler, kabul koşulları, ders müfredatları, mezuniyet koşulları, mezunların alacakları unvanlar, üst kademe eğitime geçişe ilişkin bilgiler ve istihdam olanaklarına ilişkin görüşler, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin web sitesinde (https://www.dpu.edu.tr) ve Altıntaş MYO web sitesinde (https://altintasmyo.dpu.edu.tr) yer alan “Bilgi Paketi” sekmesinde ayrıntılı bir şekilde duyurulmaktadır. Bilgi paketine erişmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://obs.dpu.edu.tr/oibs/bologna

Altıntaş Meslek Yüksekokulunun Bulunduğu Yerleşke

Altıntaş Meslek Yüksekokulu yerleşkesi Altıntaş ilçe merkezine 3 Km. mesafede, Kütahya’dan geliş istikametinde yer almaktadır. Yerleşkemiz doğayla iç içe konumuyla rahat ve huzurlu bir eğitim ortamı sağlamaktadır. İlçe merkezi ve öğrenci yurtları ile yüksekokul arasında düzenli ulaşım olanakları hizmet vermektedir. Aynı zamanda Altıntaş İlçesi şehirlerarası ulaşım olanakları bakımından avantajlı bir konuma sahiptir. Kütahya il merkezine 45 Km, Afyon il merkezine 60 Km, Uşak il merkezine 70 Km. mesafede yer alan ilçemize başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere Bursa, Eskişehir, Kocaeli, Manisa gibi çevre illerden doğrudan şehirlerarası ulaşım mümkün olmaktadır. Ayrıca Zafer Havalimanı, Meslek Yüksekokulumuza 3 km. mesafede yer almaktadır.

Meslek Yüksekokulumuz içerisinde 1 adet kantin, 1 adet kütüphane, 1 adet 220 kişilik amfi, 1 adet bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Öğrencilerimiz masa tenisi, masa hokeyi, langırt, satranç, dama gibi oyunlarla bina içerisinde; basketbol, voleybol ve futbol gibi spor aktiviteleriyle bina dışında eğlenceli vakit geçirebilmektedirler. Okulumuz bünyesinde yemekhane bulunmakta ve bu yemekhane içerisinde her gün öğrencilere yemek verilmektedir.

Kısmi Zamanlı Çalışma Programı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Altıntaş Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerimizin 2547 sayılı Kanunun 46. Maddesine göre, kişisel ilgi ve yetenekleri doğrultusunda okul dönemlerindeki boş zamanlarını değerlendirerek iş kazası ve meslek hastalıkları riskine karşı sosyal güvence altında çalışmalarını sağlamak, hiçbir sağlık güvencesi olmayan öğrencilerimizi prim ödemeleri Üniversitemizce karşılanmak üzere 30 gün prim ödemesini doldurduktan sonra genel sağlık sigortası kapsamına almak, kişiliklerini ve becerilerini geliştirmek ve iş disiplini edinmiş, üretken bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak ve diğer taraftan da öğrenim giderlerini karşılamaya çalışan öğrencilerimizin aylık gelirlerine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla “Kısmi Zamanlı Çalışma Programı” düzenlenmektedir. Kısmi zamanlı çalışma programının kontenjanları ve çalışma koşulları her sene dönem başladıktan sonra açıklanmakta ve öğrencilerimizin başvuruları alınmaktadır.

Son Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2023, Çarşamba