Posta Hizmetleri

POSTA HİZMETLERİ PROGRAMI

Meslek Yüksekokulumuzda Posta Hizmetleri Programının normal öğretimi mevcuttur ve toplam kontenjanı 50 dir.

Kuruluşu:

Posta Hizmetleri Programı 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılında Altıntaş Meslek Yüksekokulunda açılmıştır.

Program Sorumlusu:

Dr. Öğr. Üyesi Meryem USLU

Programın Amacı:

Bu program ülke genelinde posta hizmetlerinin kaliteli, sürekli, tüm kullanıcılar için karşılanabilir bir ücretle, etkin, rekabete dayalı esaslar çerçevesinde sunulmasını sağlayan ve ayrıca posta ve lojistik hizmetleri kapsamında, koli, mektup ve para gönderimine ilişkin uygulamayı iyi bilen, haberleşme ve lojistik hizmetleri alanında yeterli bilgi birikimi ve uygulama yeteneğine sahip nitelikli bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Haberleşmenin en temel insan ihtiyaçları ve insan hakları arasında olduğu kabul edilmektedir. Posta hizmetleri ise en eski ve en önde gelen haberleşme yöntemlerinden biridir. Algılanan hizmet kalitesinin tüketiciler için doyurucu olması için, sunulan hizmet paketinin müşterilerin beklentilerini karşılaması gerekmektedir. Hizmet sektörü ve ulaştırma sektörünün bilgi ve iletişim teknolojisiyle birlikte hızla büyümesi bu sektörde çalışabilecek mezunlara ihtiyacı önemli hale getirmektedir.

Posta sektörü;  iletişim, lojistik (taşımacılık ve kargo) ve mali hizmetlerin bir kombinasyonu ile birlikte faaliyet gösterilmesi halinde yatırım çeken cazip bir piyasa haline gelebilmektedir. Gerek kamu kurumlarına bağlı organizasyonların gerekse özel sektörde faaliyette bulunan işletmelerin sayısının artması ve kurumlardaki yoğunluk, değer arttıran personelin bulunmasını zorunlu kılmıştır. Böylece bu programın açılmasıyla bu alanda gerekli özelliklere sahip nitelikli personel yetişmiş olacaktır.

İşgücü Olanakları:

Posta hizmetleri tüm dünyada insanların birbirleri ile iletişim sağlaması hususunda günlük hayatta önemli bir rol oynamaktadır. PTT Genel Müdürlüğü dağıtım hizmetlerinin kabul, ayırım, sevk, dağıtım (tebligat,mektup postası gönderileri, APG ve kargo/kurye dağıtım/teslim) hizmetlerini mevzuat hükümlerine uygun şekilde yerine getirmek, Parasal Posta Gişe (otomasyon), Posta gişe (otomasyon), Telgraf gişe (otomasyon) ve dağıtım hizmetlerinde çalıştırılmak üzere işgücüne ihtiyaç duymaktadır. Posta izmetlerinin kaliteli, verimli, hızlı, güvenli bir şekilde yürütülmesi; müşteri talep ve ihtiyaçlarının tam tatmin sağlayacak şekilde karşılanması amacıyla Posta Hizmetleri Programı açılmıştır.

Posta Hizmetleri programdan mezun olanlar için kamusal alanda ve özel sektörde istihdam imkanları mevcuttur. Evrensel Posta Hizmeti Yetki Belgesi edinmiş olan özel kuruluşlarda çalışma imkanları bulunmaktadır.

Üst Derece Programlara Geçiş:

Posta Hizmetleri ön lisans programını  başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde;

  • Lojistik Yönetimi,
  • Uluslararası Ticaret ve Finansman,
  • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik,
  • Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümlerine geçiş yapabilmektedirler.
Son Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2023, Çarşamba