Kalite Güvence Sistemi Alt Çalışma Grubu

 

T.C.

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

ALTINTAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ ALT ÇALIŞMA GRUBU

Başkan

Öğr. Gör. Elif AKSUN BAYKARA

Üye

Öğr. Gör. Neslihan ORDU

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Fatma ATEŞ

 

TOPLANTI TUTANAKLARI

1 No.lu Toplantı Tutanağı - Şubat 2019

TIKLAYINIZ

Son Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2022, Salı