Birim Kalite Komisyonu

T.C.

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

ALTINTAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU

BİRİM KALİTE KOMİSYONU

Öğr. Gör. Ahmet Sinan KILIÇOĞULLARI

Altıntaş Meslek Yüksekokulu Müdürü

Öğr. Gör. Meryem USLU

Altıntaş Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı / Posta Hizmetleri Program Sorumlusu

Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

Altıntaş Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı

Süleyman SİNAN

Yüksekokul Sekreteri

Dr. Öğr. Üyesi Saadet ÇELİKÖZLÜ

Eğitim-Öğretim Alt Çalışma Grubu Başkanı

Doç. Dr. Fulya MISIRDALI YANGİL

Mevcut Durum Ve Memnuniyet Analizi Alt Çalışma Grubu Başkanı

Öğr. Gör. Dr. Sevcan FIRIN

Yönetim Alt Çalışma Gurubu Başkanı

Öğr. Gör. Turgay İPEK

Nüfus ve Vatandaşlık Program Sorumlusu

Öğr. Gör. Elif AKSUN BAYKARA

Laboratuvar  Teknolojisi Program Sorumlusu

Öğr. Gör. Neslihan ORDU

Gıda Teknolojisi Program Sorumlusu

Öğr. Gör. Nihal ÖZTOP

Uluslararasılaşma Alt Çalışma Grubu Başkanı

 
Son Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2020, Cuma