Eğitim-Öğretim Alt Çalışma Grubu

T.C.

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

ALTINTAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU

EĞİTİM-ÖĞRETİM ALT ÇALIŞMA GRUBU

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Saadet ÇELİKÖZLÜ

Üye

Öğr. Gör. Dr. Meryem USLU

Üye

Öğr. Gör. Dr. Sevcan FIRIN

Üye

Öğr. Gör. Dr. Elif AKSUN BAYKARA

Üye

Öğr. Gör. Nihal ÖZTOP

 

TOPLANTI TUTANAKLARI

1 No.lu Toplantı Tutanağı - Şubat 2019

TIKLAYINIZ

1 No.lu Toplantı Tutanağı - Kasım 2019

a - b

Son Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2022, Salı