Araştırma-Geliştirme Alt Çalışma Grubu

T.C.

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

ALTINTAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU

ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME ALT ÇALIŞMA GURUBU

Başkan

Öğr. Gör. Dr. Elif AKSUN BAYKARA

Üye

Öğr. Gör. Dr. Sevcan FIRIN

Üye

Öğr. Gör. Neslihan ULUBAYRAM

 

TOPLANTI TUTANAKLARI

1 No.lu Toplantı Tutanağı - Şubat 2019

TIKLAYINIZ

2 No'lu Toplantı Tutanağı - Mart 2019

TIKLAYINIZ

Son Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2022, Salı