Liderlik, Yönetim ve Kalite Alt Çalışma Grubu

T.C.

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

ALTINTAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU

LİDERLİK, YÖNETİM VE KALİTE ALT ÇALIŞMA GURUBU

Başkan

Öğr. Gör. Dr. Sevcan FIRIN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Saadet ÇELİKÖZLÜ

Üye

Öğr. Gör. Dr. Meryem USLU

 

TOPLANTI TUTANAKLARI

1 No.lu Toplantı Tutanağı - Şubat 2019

TIKLAYINIZ

1 No.lu Toplantı Tutanağı - Şubat 2019

TIKLAYINIZ

Son Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2022, Salı