İşletme Yönetimi

    Meslek Yüksek okulumuzda İşletme Yönetimi Programını birinci ve ikinci öğretimi mevcuttur.

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

    Kuruluşu ve Gelişimi

    İşletme Yönetimi programı              Eğitim ve öğretim yılında Altıntaş Meslek Yüksekokulu’nda açılmıştır.

    Programın Amacı

    21. yüzyıl iş dünyası bilgi, değişim, hız, rekabet ve uyum üstününe kuruludur ve bu iş dünyasının istihdam ettireceği çalışanlarından da beklentileri bu özellikleri içselleştirmeleri olmaktadır. Altıntaş Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi Programının amacı, iş dünyasının beklentisi olan bu özelliklere sahip, çevresine uyum sağlayan, analiz yeteneğine olan ara kademe yöneticiler yetiştirmektir. Böylelikle piyasanın isteklerine hızla cevap verebilecek, işletmelerin tüm faaliyetlerini bir bütün içinde görerek bunları verimli yürütebilecek, görev aldığı işletmelerde problemleri bir fırsat olarak değerlendirerek bu durumu işletme açısından bir üstünlüğe dönüştürebilecek öğrencileri sektörlere kazandırmaktır.

    Programın Hedefleri

    İşletme Yönetimi Programı önlisans seviyesinde üst düzeyde ve önder konumda bir bölüm olmakta ve işletmelere katkıda bulunacak kadroları yetiştirmeye yönelik eğitim vermektedir.

    İşletme Yönetimi Programı hedefi, öğrencileri bu iki yıllık ön lisans dönemi sonunda yönetim, finansman, üretim, pazarlama ve muhasebe konusunda ön bilgiler ile donatarak; bun konularla ilgili bilgileri uygulayabilir düzeye getirmektir.

    Programın Kapsamı

    Altıntaş Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi Programında öğrenciler, teorik bilgilerle donatılarak altyapı oluşturulmakta, akademik anlamda ve uygulamada yeterliliğe sahip kadrolar tarafından verilen dersler ile de öğrencilerin pratik hayatta, iş dünyasına bir uzman gözüyle bakabilmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca, 30 günlük zorunlu staj uygulaması, öğrencilerin çalışma ortamlarını tanıyıp, kendilerine uygun olanı seçmeleri açısından yönlendirici ve eğitici olmaktadır. Mezunlarımız yönetim, üretim ve pazarlama departmanlarında görev alabilmekte ve destekleyici görev olarak da kurumun harcamalarını saptamada, muhasebe, araştırma, geliştirme ve halkla ilişkilerde görev yapabilmektedirler.

    İşletme Yönetimi Programı öğrencileri önlisans diploması almaya hak kazanarak, özel kuruluşların ve ya kamu kuruluşlarının yönetim, üretim, pazarlama, halkla ilişkiler gibi departmanlarında görev alabilecekleri gibi staj esaslarını yerine getirmek koşuluyla “Serbest Muhasebeci”, ünvanına da sahip olabilmektedirler. Ayrıca öğrencilerimize eğitimleri sırasında girişimcilik ruhu da aşılanarak kendi işletmelerini kurabilecekleri inancı verilmektedir.

    Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları

    İşletme Yönetimi Programından mezun olan öğrencilerimiz kamu ve özel sektör işletmelerinin özellikle insan kaynakları, muhasebe, pazarlama, finans, halkla ilişkiler departmanları gibi geniş bir yelpazeye sahip alanlarda görev alabilmektedir. Ayrıca bölümün ana derslerinden olan Girişimcilik, öğrencilerin iş dünyasına dair ufuklarını genişletmekte ve onların ilerleyen zamanlarda öğrenmiş oldukları teorik bilgi ile kendi yatırımlarını iş dünyasında değerlendirmek anlamında büyük katkılar sağlamaktadır. Özellikle Türkiye’de yatırım konusunda verilen teşvikler ve piyasanın mevcut durumu yatırım durumunu güçlendirmekte ve kişileri cesaretlendirmektedir. Böylelikle Altıntaş Meslek Yüksekokulu girişimcilik konusunda mezun olan öğrencilerimiz için yeni bir vizyon ortaya koymaktadır.  

    Dikey Geçiş Yapılabilen Fakülte/Bölüm

İşletme Yönetimi Programından mezun olan öğrencilerimiz Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde;

Bankacılık
Bankacılık ve Finans
Bankacılık ve Finansman
Bankacılık ve Sigortacılık
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
İşletme
İşletme Bilgi Yönetimi
İşletme Enformatiği
İşletme-Ekonomi
Lojistik Yönetimi
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sermaye Piyasası
Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme
Sigortacılık
Sigortacılık ve Risk Yönetimi
Uluslar arası Finans
Uluslar arası İşletme
Uluslar arası İşletmecilik
Uluslar arası İşletmecilik ve Ticaret
Uluslar arası Ticaret
Uluslar arası Ticaret ve Finansman
Uluslar arası Ticaret ve İşletmecilik
Uluslar arası Ticaret ve Lojistik
Yönetim Bilişim Sistemleri

lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Ayrıca programdan mezun olduktan sonra herhangi bir sınava girmeksizin Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesine kayıt yaptırarak 3. sınıftan itibaren lisans eğitimine başlayabilirler.

    Bu Program Neden Tercih Edilmeli?

    Türkiye, jeopolitik konumu, bölgede ve dünyada artan önemi, küresel pazarlarda meydana gelen krizlere dayanma gücü, finansal alt yapısının kuvvetli olması ve buna benzer diğer nedenlerle, ulusal ve uluslar arası işletmelerin giderek artan ilgisine maruz kalmaktadır. Bu ilgi yatırımları da beraberinde getirirken, beraberinde önemli bir sorunu da ortaya çıkarmaktadır. Bu sorun şüphesizdir ki yetişmiş insan gücüdür.

    İşletme Yönetimi Programı, bu işletmelerin birçok departmanında görev alacak, iyi eğitim almış, uzmanlar denetiminde verilen eğitim sertifikalarına sahip, çağın hızına ayak uydurup hızlı karar verme, ulusal ve uluslar arası piyasaları gözlemleyip yorumlayabilme yetisine sahip, iyi derecede yabancı dil bilen, girişimcilik ruhunu kazanmış, inisiyatif sahibi, ekip çalışmasına yatkın, sorumluluklarının bilincinde, ulusal ve uluslar arası değerlere saygılı insanları yetiştiren programdır.

Son Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2014, Salı