Değişim Programları (Erasmus/Farabi/Mevlana) Temsilcileri

BÖLÜM KOORDİNATÖR E-POSTA DAHİLİ TELEFON
Erasmus MYO Koordinatörü Öğr. Gör. Elif AKSUN elif.aksun@dpu.edu.tr 116
Mevlana Değişim Programı MYO Koordinatörü Öğr. Gör. Neslihan ORDU neslihan.ordu@dpu.edu.tr 115
Posta Hizmetleri Bölüm Koordinatörü Öğr. Gör. Turgay İPEK turgay.ipek@dpu.edu.tr 118
Gıda Kalite Kontrol ve Analizi Bölüm Koordinatörü Öğr. Gör. Neslihan ORDU neslihan.ordu@dpu.edu.tr 115
Gıda Teknolojisi Bölüm Koordinatörü Dr.Öğr. Üyesi Saadet ÇELİKÖZLÜ saadet.celiközlü@dpu.edu.tr 117
Laboratuvar Teknolojisi Bölüm Koordinatörü Öğr. Gör. Elif AKSUN elif.aksun@dpu.edu.tr 116

 

Son Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2019, Perşembe